Jeg holder to typer af foredrag:

Foredrag 1: Forbrydelse & Straf

Hvordan skal man egentlig straffe en forbryder? Debatten synes at svinge mellem to yderpunkter. Nogle mener, at forbrydere skal straffes hårdt, så de kan lære at opføre sig ordentligt og således at der sættes et eksempel for andre. Andre, ofte med udgangspunkt i kriminologien, mener at der er ”videnskabelige” beviser for at straf ikke er effektiv, men kun koster samfundet penge og andre former for tab af velfærd. De efterlyser mere kognitiv terapi og forebyggelse.

I dette foredrag undersøges straffens indre og overraskende logik. Vi bevæger os fra de græske filosoffer over til retfærdighedens gudinde, videre frem til reformationen og til mekanistisk/newtonsk filosofi som er udgangspunktet i moderne sociologi og som har vildledt kriminologien. Vi finder, at der findes en rigtig måde at straffe på – en måde som giver ordet retfærdighed mening.  

Foredrag 2:  Danmark i den nye verden

Berlinmurens fald i 1989 markerede enden på en verden der opdelt i et dem og os. ”Dem”, var de tilbagestående socialistiske og protektionistiske lande. ”Os” var de vesteuropæiske og øvrige vestlige lande, der kunne nyde en levefod pr. indbygger der var 20-30 gange højere og derfor over tid har udviklet en idé om at ”vi er noget ganske særligt”.  I dag kæmper det danske samfund fortsat med at forstå de faktiske realiteter og den dybe integration og afhængighed af den globale økonomi, hvor der ikke længere er en simpel sondring mellem ”dem” og ”os”. Kan velfærdsstaten overleve i denne globale økonomi? Har vi som ”kultur” eller som ”folk” en fremtid i den nye verden?