ekspotentielle funktioner

Finansiel+regning

vækstmodeller (matA)

linær funktion (matC)

2.grads polynom (Matc)

Simpelt regneark til løsning af funktioner af 2.grad

funktionsundersøgelse(matB/A)

sandsynlighed (MatB/A)

prismængde optimering

udbudefterspørgsel

sir- model

Sir-modellen for en epidemi

trekanter