Velkommen til min hjemmeside

Her kan du finde UV-videoer og opgave-regneeksempler for:

CBS (Erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi)

Syddansk universitet (HD.1.del i erhvervsøkonomi)

STX og HTX (Matematik)

Matematik for økonomer.  

Da jeg ikke har mulighed for konstant at opdatere denne side, er det ikke sikkert, at videoerne præcist følger jeres pensum. Så videoerne skal betragtes som et supplement til den officielle undervisning og kan f.eks. bruges til eksamensforberedelse. 

Med venlig hilsen

Jan Anders Sørensen (ph.d. oecon)